Cloth Tape ARMSTRONG เทปผ้า อาร์มสตรอง ขนาด 24 มม. x 8 หลา #CT-250

12 ฿24 ฿

  • Cloth Tape ARMSTRONG เทปผ้า อาร์มสตรอง ขนาด 24 มม. x 8 หลา #CT-250
  • สำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ติดสันหนังสือ ติดทับสายไฟ ติดกล่องห่อพัสดุ หรืองานยึดติดต่างๆ ที่ต้องการความแน่นหนาเป็นพิเศษ
ล้างค่า