1. การจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ เมื่อช้อปถึงจำนวน ที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางการจัดส่ง สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่ www.officeaceshop.com
  2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
    • บริการจัดส่งฟรีแบบพื้นฐาน จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 3 – 7 วัน ทำการ
    • บริการจัดส่งแบบด่วน จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2 – 5 วัน ทำการ
  3. ระยะเวลาการจัดส่ง จะนับเฉพาะวันทำการ (จันทร์ – เสาร์) กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น สินค้าบางรายการอาจต้องรอผลิตตามคำสั่งซื้อ (Pre-order) จึงอาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้
  4. สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ
  5. พื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง จะมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากที่ระบุไว้ประมาณ 2-3 วัน
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด