Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A3

165 ฿240 ฿

Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A3

เหมาะสำหรับงานเทคนิคเปียก อาทิ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีทึบแสง สีควอช หมึก สีชอร์ค และอื่นๆ