Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A4 #แพ็ค 12 เล่ม

899 ฿1,299 ฿

Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A4 #แพ็ค 12 เล่ม

เหมาะสำหรับงานเทคนิคเปียก อาทิ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีทึบแสง สีควอช หมึก สีชอร์ค และอื่นๆ

ล้างค่า