Watercolour Paper Fine Face CANSON สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A5 #แพ็ค 12 เล่ม

579 ฿779 ฿

Watercolour Paper Fine Face CANSON สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A5 #แพ็ค 12 เล่ม

เหมาะสำหรับงานเทคนิคเปียก อาทิ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีทึบแสง สีควอช หมึก สีชอร์ค และอื่นๆ

ล้างค่า