Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A4

79 ฿129 ฿

 Watercolour Paper CANSON Fine Face สมุดวาดเขียน แคนสัน (ฟายน์เฟส) A4

เหมาะสำหรับงานเทคนิคเปียก อาทิ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีทึบแสง สีควอช หมึก สีชอร์ค และอื่นๆ