OAS Premium Cloth Waterproof Self Inking Stamp Ink Refill รีฟิล หมึกปั้มผ้า หมึกกันน้ำ หมึกเติม สำหรับ ตรายางหมึกในตัว 10ml

120 ฿ 99 ฿

สินค้า : หมึกปั้มผ้ากันน้ำ สำหรับตรายางหมึกในตัว
วิธีใช้ : หลังจากปั้ม ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างออก
สำหรับ : เติมตรายางหมึกในตัว
บรรจุ : 10 ml.
จำนวน 1 ขวด

ล้างค่า