AA Battery Holder กล่อง/ราง ถ่าน ขนาด AA เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์

25 ฿39 ฿

  • AA Battery Holder กล่อง/ราง ถ่าน ขนาด AA เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์
  • จำนวน 1 ชิ้น
  • มี 4 แบบให้เลือก
  • 1ก้อน/2ก้อน/3ก้อน/4ก้อน