Hot Glue Stick ไส้กาว กาวแท่งร้อน ไส้ปืนกาว ขนาด เล็ก 1 กิโลกรัม (ไม่น้อยกว่า 160 แท่ง)

209 ฿229 ฿

Hot Glue Stick
ไส้กาว กาวแท่งร้อน ไส้ปืนกาว ขนาด เล็ก 1 กิโลกรัม
ใช้กับปืนกาวขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.
ความยาวไส้กาวแต่ละแท่ง 15 ซม.
ล้างค่า