มีทั้งแบบมือถือ และ แบบตั้งโต๊ะ

Showing 1–12 of 32 results

ลักษณะของเครื่องแสกนบาร์โค้ด
มีทั้งแบบมือถือ และ แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันออกไป
เครื่องแบบเป็นมือถือ(Handheld)
เหมาะกับงานที่ผู้ใช้ต้องเคลื่อนที่ไปแสกนที่ตัวสินค้าหรือบาร์โค้ด
เครื่องแบบตั้งโต๊ะ(Desktop)
แต่หากเป็นแบบตั้งโต๊ะจะเหมาะกับงานที่ผู้ใช้สามารถนำสินค้ามาแสกนที่ตัวแสกนเนอร์แทน ซึ่งสามารถทำงานได้ในลักษณะ Hand free


เครื่องอ่านบาร์โค้ดแท่ง 1D / 2D QR code