Scotch Brite Sponge Net สก๊อตไบรต์ ฟองน้ำพร้อมตาข่าย ของแท้ 3M

16 ฿

  • Scotch Brite Sponge Net สก๊อตไบรต์ ฟองน้ำพร้อมตาข่าย ของแท้ 3Mฟองน้ำหนาพิเศษ ช่วยอุ้มน้ำ
  • ใยตาข่าย ทนทานไม่ขาดง่ายจำนวน 1 ชิ้น