• ไม้ไอติม สำหรับงานประดิษฐ์
  • เล็ก(Small) : 115x10x2mm
  • ใหญ่(Large) : 150x18x1.5mm
  • จำนวน 1 แพ็ค