PANASONIC ALKALINE 1.5V AAA Battery ถ่านอัลคาไลน์ แพ็คละ 4 ก้อน #LR03T/4B

92 ฿

 • PANASONIC ALKALINE 1.5V AAA Battery ถ่านอัลคาไลน์ แพ็คละ 4 ก้อน #LR03T/4Bถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ อีกหนึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พร้อมสนองตอบการใช้งาน กับอุปกรณ์ดิจิทัลในปัจจุบัน ที่เพิ่มพลังไฟให้พลังงานมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกันถ่านอัลคาไลน์รุ่นเก่า 
 • เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา ฯลฯ 
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 • ไร้สารปรอท 
 • กำลังไฟ 1.5 โวลต์ 
 • ขนาด AAAจำนวน 1 แพ็ค
 • Panasonic alkaline dry battery is the technological development responding to compatibility with currently used digital devices and getting your devices 30% more power compared to former model of alkaline dry cell. 
 • Ideal for high power electronic devices such as digital camera, tape/CD/VCD portable player, and etc.. 
 • Certified by industrial standard 
 • No mercury added 
 • Voltage : 1.5 v
 • Quantity: 1 Pack
 • จำนวน 1 แพ็ค