OAS Hot Glue Stick ไส้กาว กาวแท่งร้อน ไส้ปืนกาว ขนาด เล็ก 1 กิโลกรัม (จำนวน ประมาณ 160 แท่ง)

49 ฿209 ฿

ใช้กับปืนกาวขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.
ความยาวไส้กาวแต่ละแท่ง 15 ซม.
จำนวน 1 แพ็ค