ELEPHANT ตราช้าง พลาสติก/ฟิล์มเคลือบบัตร ขนาด A3, 426X303 mm หนา 125 Microns จำนวน 100 แผ่น

950 ฿

  • ความหนา 125 ไมครอน
  • ขนาด A3, 426X303
  • จำนวน 1 กล่อง
  • บรรจุกล่อง 100 แผ่น
  • สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ
  • ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใสและป้องกันน้ำ