Auto Numbering Machine ELEPHANT เครื่องตีเบอร์ ตราช้าง 5 หลัก #501

1,090 ฿ 909 ฿

Auto Numbering Machine ELEPHANT เครื่องตีเบอร์ ตราช้าง 5 หลัก #501

ตัวเครื่องเหล็ก ทนทาน จับง่าย กระชับมือ
กลไกเที่ยงตรง มั่นใจได้ในคุณภาพ