• กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า ขนาด A4
  • แพ็คละ 20 แผ่น
  • จำนวน 1 แพ็คPoster Paper
  • A4 Size
  • 20 Sheets/Pack
  • Quantity: 1 Pack