กาวแท่ง กาวแท่ง UHU และกาวแท่งแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก มีทั้งเนื้อกาวขาวและเนื้อกาวสีเพื่อให้เห็นชัด กาวแท่งใช้ง่าย ไม่เลอะมือ แบบแพ็คและแบบแท่ง ราคาคุ้มค่า