กาวน้ำ กาวลาเท็กซ์ กาวดินน้ำมัน

Home/กาว เทป และอุปกรณืเพื่อการบรรจุ/กาวน้ำ กาวลาเท็กซ์ กาวดินน้ำมัน

าวน้ำคุณภาพดี เนื้อกาวข้นเหนียว ติดแน่นเมื่อแห้งแล้วไม่ทิ้งร่องรอย จึงไม่เลอะเทอะใช้งานง่าย ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับติดกระดาษ ผ้า หรืองานฝีมือต่างๆ