• ZEBRA Thermal Transfer Wax Ribbon ริ้บบอนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 110mm x 300m , แกน 1 นิ้ว (แกนไม่มีบาก) เหมาะหรับงานพิมพ์ทั่วไป สามารถใช้พิมพ์ได้ดีสำหรับเนื้อสติกเกอร์ประเภทกระดาษเช่น เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน, เนื้อขาวด้าน, เนื้อขาวเงา   เป็นต้น  เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไปที่ไม่เน้นความคงทน  ราคาถูก  สามารถพิมพ์ได้หลากหลาย  เช่น พิมพ์ป้ายราคา พิมพ์รายละเอียดสินค้า