Wax Ribbon Thermal Transfer ZEBRA ริ้บบอนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซีบร้า แกน 0.5 นิ้ว 110mm x 74m

119 ฿ 109 ฿

  • Wax Ribbon Thermal Transfer ZEBRA ริ้บบอนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซีบร้า แกน 0.5 นิ้ว 110mm x 74m
  • เหมาะหรับงานพิมพ์ทั่วไป สามารถใช้พิมพ์ได้ดีสำหรับเนื้อสติกเกอร์ประเภทกระดาษเช่น เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน, เนื้อขาวด้าน, เนื้อขาวเงา เป็นต้น เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทั่วไปที่ไม่เน้นความคงทน ราคาถูก สามารถพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น พิมพ์ป้ายราคา พิมพ์รายละเอียดสินค้า ฯลฯ