Thai Official Insignia แพรแถบ สำหรับข้าราชการไทย

99 ฿

Thai Official Insignia แพรแถบ สำหรับข้าราชการไทย

โดยทั่วไปแต่ละแถบนั้นจะมี ๓ แถบสี เรียงติดกันตามแนวนอนแทน ๓ เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ บางท่านนิยมแถบแบบ ๓ แถว บางท่านนิยมแถบแบบ ๒ แถว ริ้วสีของแต่ละแถบ ก็คือสีสายห้อยเหรียญที่ระลึก ใครเกิดทันปีที่ออกเหรียญที่ระลึกในวโรกาสใด ก็มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึกนั้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,