SUNMI Handheld Scanner Base ขาตั้ง แท่นวาง เครื่องอ่านบาร์โค้ด ทำงานอัตโนมัติ ซันมิ

659 ฿

สำหรับเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D/2D
เหมาะสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า, ฯลฯ

SUNMI