รายละเอียด

  • พู่กัน เซไก เบอร์ 2 (หัวกลม)
  • พู่กันสีน้ำ SEIKAI ขนพู่กันเป็นไนล่อน
  • ตัวด้ามทำมาจาก อะคริคใส มีความแข็งแรงคงทน
  • ใช้วาด ภาพสีน้ำพื้นฐาน