SCHLONGEN Bluetooth + USB Receipt Printer เครื่องปริ้นใบเสร็จ บลูธูท + ยูเอสบี ชลองเกน (ประกันศูนย์ 3 ปี)

589 ฿1,589 ฿

สินค้า: เครื่องปริ้นความร้อน ชลองเกน
Interface: Bluetooth , USB
การรับประกัน: ประกันศูนย์ 3 ปี
สี: ดำ
จำนวน: 1 ชิ้น

ตัวเลือก:
– 58 mm. (กระดาษเทอร์มอล: กว้าง 58 mm (57-58 mm.) ขนาดม้วน 60 mm.)
– 80 mm. (- กระดาษเทอร์มอล: กว้าง 80 mm (79-80 mm.) ขนาดม้วน 60 mm.

ล้างค่า