Plastic Index ORCA ดัชนีพลาสติกคั่นเอกสาร ออก้า 16 ช่อง A4 #BC-613

69 ฿

Plastic Index ORCA ดัชนีพลาสติกคั่นเอกสาร ออก้า 16 ช่อง A4 #BC-613

ช่วยคั่นหน้าเอกสาร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร ค้นหาง่าย