PILOT Refill Ink for Wytebord Marker น้ำหมึกเติมปากกาเขียนไวท์บอร์ด ยี่ห้อ ไพล็อต มาพร้อมตัวดูดหมึก

59 ฿

  • เติมได้ถึง 10 ครั้ง แต่ละครั้งเขียนได้ประมาณ 500 เมตร
  • มาพร้อมตัวดูดหมึก
  • ปริมาณ 30 มล.