PILOT Color Pen ปากกาสี ไพล็อต

฿

  • PILOT Color Pen ปากกาสี ไพล็อต
  • ปากกาเมจิก หัวแหลม/หัวตัด
  • หัวปากกาแข็งแรงไม่แตกยุ่ยง่าย
  • ปริมาณน้ำหมึกเขียนได้ 300 เมตร
  • เส้นเล็กเหมาะสำหรับ ตัดเส้น ระบายสี หรือเขียนป้ายติดประกาศจำนวน 1 ด้าม
ล้างค่า