Patty สีเพ้นท์แก้วสูตรน้ำ ชุด Sun Catchers Bug Pack (รูปแมลงต่างๆ)

349 ฿

  • สีเพ้นท์แก้วสูตรน้ำ พร้อมชุดแขวนกระจก รวมแมลงต่างๆ
  • ใช้ง่าย ระบายสี ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปแขวนกระจกประดับสวยงาม
  • ในชุด มีชุดแขวนกระจก 6 ชิ้น ขอแขวน 6 ชิ้น พู่กัน 1 ด้าม สายเอ็น สีเพ้นท์แก้ว 6 สี