Non Stick Wok Fry Pan Black Dragon SEAGULL กระทะ กระทะทรงวอคนอนสติ๊ก ซีกัล 36 ซม.

Non Stick Wok Fry Pan Black Dragon SEAGULL กระทะ กระทะทรงวอคนอนสติ๊ก ซีกัล 36 ซม.

แกร่งสุดขั้ว ไม่กลัวตะหลิวเหล็ก

มี Nano carbon และ Ceramic ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ทั้งภายในและภายนอก ทำให้กระทะร้อนทั่วถึง