NEOCAL PAPER SHREDDER เครื่องทำลายเอกสาร ND-60CC (ประกันศูนย์ 2 ปี)

1,989 ฿

  • NEOCAL PAPER SHREDDER เครื่องทำลายเอกสาร ND-60CC (ประกันศูนย์ 2 ปี)ตัวเครื่องมีดีไซน์ที่ทันสมัย สวยงาม แข็งแรง 
  • ทำลายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษและบัตรเครดิตได้ 
  • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) 
  • ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 36 มม. 
  • จำนวนแผ่นในการตัดเอกสาร 6 แผ่น (A4/75 แกรม) 
  • ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มม. 
  • ถังจุปริมาณกระดาษได้ 12 ลิตร 
  • ระยะเวลาในการทำงานต่อเนื่อง 5 นาที 
  • ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 20 นาที 
  • ไม่ทำงานขณะเครื่องใส่ถังบรรจุปิดไม่สนิท