MONAMI CERAMIC Mechanical Pencil Leads ไส้ดินสอกด จำนวน 1 หลอด

29 ฿ 15 ฿

  • MONAMI CERAMIC Mechanical Pencil Leads ไส้ดินสอกดMONAMI CERAMIC Mechanical Pencil Leads ไส้ดินสอกด
  • ไส้แข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหักง่าย
  • ปุ่มกดไส้บรรจุหลอดทันสมัย ระบบวันทัช
  • มีให้เลือกหลายขนาดตัวเลือก
  • 1. HB ขนาด 0.3 จำนวน 12 ไส้
  • 2. HB ขนาด 0.5 จำนวน 27 ไส้
  • 3. 2B ขนาด 0.5 จำนวน 27 ไส้
  • 4. HB ขนาด 0.7 จำนวน 20 ไส้
  • 5. B ขนาด 0.7 จำนวน 20 ไส้
  • 6. HB ขนาด 0.9 จำนวน 20 ไส้
ล้างค่า