MIKASA CHAIRBALL แชร์บอล #1800 เบอร์ 5 (๋JAPAN) แถมฟรี ตาข่ายใส่ลูกแชร์บอล + เข็มสูบลม + ที่สูบลมมือ 12″”

499 ฿

  • แชร์บอลยาง
  • ผิวเป็นปุ่ม จับกระชับมือ
  • สีส้ม
  • ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน
  • แถมฟรี ตาข่ายใส่ลูกแชร์บอล + เข็มสูบลม + ที่สูบลมมือ 12″