Ink Ribbon SCHLONGEN ผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร ชลองเกน หมึกดำ-แดง #SLG-CRT04

  1. Ink Ribbon SCHLONGEN ผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร ชลองเกน หมึกดำ-แดง #SLG-CRT04
  2. ย้อมหมึกปริมาณสูงที่ 24% +/-1% สามารถใช้งานได้ยาวนาน
    พิมพ์ได้นาน ต่อเนื่อง สีสม่ำเสมอ