Impact Drill BOSCH GSB 16 RE (Set) สว่านกระแทก 4 หุน 750W + อุปกรณ์ช่าง 100ชิ้น บ็อช #06012281K2 / ประกันศูนย์ 1 ปี

3,030 ฿ 2,489 ฿

  • Impact Drill BOSCH GSB 16 RE (Set) สว่านกระแทก 4 หุน 750W + อุปกรณ์ช่าง 100ชิ้น บ็อช #06012281K2 / ประกันศูนย์ 1 ปี
  • สว่านคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกลักษณะการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานเจาะทั่วไปเหล็ก/ไม้ หรืองาน DIY ต่าง ๆ