Food Grade Wrap VOW WRAP ฟิล์มยืดห่อถนอมอาหาร วาวแรป

229 ฿959 ฿

Food Grade Wrap VOW WRAP ฟิล์มยืดห่อถนอมอาหาร วาวแรป

ใช้ห่อถนอมอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ห่อสิ่งของ ป้องกันฝุ่นและป้องกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี