Cellulose Tape UNITAPE เทปใส ยูนิเทป หน้ากว้าง 0.5 นิ้ว 3 หลา แกนเล็ก กล่องละ 24 ม้วน

150 ฿ 61 ฿

  • Cellulose Tape UNITAPE เทปใส ยูนิเทป หน้ากว้าง 0.5 นิ้ว 3 หลา แกนเล็ก กล่องละ 24 ม้วน
  • ทนทานสำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อเทปใส
    ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ