Barcode Scanner Bluetooth ZEBRA เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ไร้สาย ซีบร้า #DS3678-SR3U4210SFW / ประกัน 3 ปี

30,000 ฿ 16,292 ฿

  • Barcode Scanner Bluetooth ZEBRA เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D ไร้สาย ซีบร้า #DS3678-SR3U4210SFW / ประกัน 3 ปี
  • เครื่องสแกนที่ทนทานเป็นพิเศษ สแกนเนอร์กันน้ำและกันฝุ่นนี้มีคุณสมบัติการตกกระแทกและการปิดผนึกสูงที่สุดมาตรฐานการกันน้ำ กันฝุ่น IP65 และ IP67