หนังสือ กริยา 3 ช่อง และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

30 ฿ 29 ฿

รายละเอียดสินค้า
รูปเล่ม : ปกอ่อน
จำนวน : 192 หน้า
ขนาด : 10×14 cm
น้ำหนัก : 10 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ : บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด
รวบรวมโดย : ชุลีพร-วรางคณา
จำนวน :1 เล่ม