สเปรย์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส H1N1 Glade Air Conditioner Spray Clean Air 3-in-1 300ml

129 ฿

Clean Air 3-in-1

ลดเชื้อแบคทีเรีย/กำจัดกลิ่นในอากาศ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส H1N1 บนผิวของแข็ง
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวผ้า