ดอกไม้จัดบอร์ด ใบไม้จัดบอร์ด PPA DIY Decoration (มีหลายแบบ) จำนวน 1 แพ็ค

15 ฿

ใบไม้: 5 ชิ้น/แพ็ค ขนาด กว้างxยาว โดยประมาณ/ใบ 6×6 cm (อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยุ่กับรูปแบบ)
ดอกไม้ : 2-4 ดอก/แพ็ค ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
– แพ็ค 2-3 ดอก ขนาด กว้างxยาว โดยประมาณ/ดอก 7×7 cm (อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยุ่กับรูปแบบ)
– แพ็ค 4 ดอก ขนาด กว้างxยาว โดยประมาณ/ดอก 4x4cm (อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยุ่กับรูปแบบ)

ล้างค่า