PANASONIC Alkaline Battery ถ่านอัลคาไลน์ 9V #6LR61T : 1 ก้อน

129 ฿

  • PANASONIC Alkaline Battery ถ่านอัลคาไลน์ 9V #6LR61T
  • เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา ฯลฯ
  • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • ไร้สารปรอท
  • กำลังไฟ 9 โวลต์
  • ขนาด 9Vจำนวน : 1 ก้อนIdeal for high powerful electronic devices such as digital camera, tape/CD/VCD portable player, and etc..
  • Certified by industrial standard
  • No mercury added
  • Voltage : 9 v.
  • Size : 9 v.

มีสินค้าอยู่ 48