MAX PLOYS Animal Domino บัตรภาพ โดมิโน สัตว์น่ารัก

69 ฿

  • MAX PLOYS Animal Domino/Card บัตรภาพ โดมิโน สัตว์น่ารัก
  • บัตรภาพโดมิโน สัตว์น่ารัก ให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมแสนสนุก พร้อมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝึกความจำ ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ และฝึกกล้ามเนื้อมือกับตาให้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังช่วยฝึกให้เด็กยอมรับกติกา และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข