Fountain Pen Ink M&G หมึกเติมปากกาหมึกซึม เอ็มแอนด์จี 20 ml. สีดำ #AICW8902F8

59 ฿

Fountain Pen Ink M&G หมึกเติมปากกาหมึกซึม เอ็มแอนด์จี 20 ml. สีดำ #AICW8902F8

สำหรับเติมปากกาหมึกซึม
ไม่ทำให้ปากกาหมึกซึมอุดตัน ไม่ตกตะกอน ช่วยรักษาปลายปากกาให้ไม่ผุกร่อนไม่เป็นสนิม
ปริมาณน้ำหมึกสุทธิ์ 20 ml.