ELFEN Correction Pen ปากกาลบคำผิด เอลเฟ่น 4ml

15 ฿

  • เอลเฟ่นปากกาลบคำผิด 4 มล. สีฟ้า ในส่วนของน้ำยาลบคำผิดนั้น สามารถปิดบังข้อมูลที่ถูกเขียนผิดได้อย่างสนิท ไม่ทำกระดาษสกปรกและยังแห้งเร็วอีกด้วย ทำให้สามารถเขียนต่อได้ในระยะเวลาไม่นาน และเป็นปากกาลบคำผิดที่มีปลอกสีเขียว ด้ามจับมีความปล่องรับกับมือที่ต้องใช้บีบเวลาลบข้อความ มาพร้อมกับหัวปากกา metal tip ที่มีความแข็งแรง ป้องกันการอุดตัน และยังสามารถขับน้ำยาออกมาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยประโยชน์ของการจดบันทึก- การจดบันทึกนั้นเป็นการทำให้ความจำดีขึ้น เนื่องจากเราจะได้รับข้อมูลโดยการฟัง จากนั้นสมองจะทำการคิดและย่อออกมาเป็นโน้ตที่เราเข้าใจ และเมื่อเราเขียนก็จะเป็นการทบทวนข้อความนั้นในสมองอีกครั้ง ทำให้เวลาเขียนจดบันทึก เราจะสามารถจำได้ดีขึ้น
  • – การจดบันทึกเป็นการเพิ่มสมาธิในการฟัง เนื่องจากเวลาจดบันทึกเราต่างต้องการที่จะจับใจความสำคัญของการบรรยายนั้นๆ และจะไม่เหม่อหรือใจลอยเด็ดขาด เพราะหากหลุดจากการตั้งใจฟัง ข้อความที่จะบันทึกจะไม่ครบถ้วน
  • – การจดบันทึกนั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่ติดตัวเรา เช่นหากมีการถกเถียงในเรื่องที่เราเคยบันทึกไว้ในที่ประชุม เราสามารถนำข้อมูลนั้นออกมาอ้างอิงได้
  • – เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา เพราะเวลาจดบันทึกนั้นผู้จดเสมือนได้ทบทวนเนื้อหา ที่ได้รับฟังจากการบรรยายอีกครั้งวิธีลบคราบปากกาลบคำผิดที่เปื้อนเสื้อผ้า
  • – นำสำลีไปจุ่มกับ แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างเล็บ จากนั้นนำไปซับบริเวณที่เปื้อนคราบน้ำยาลบคำผิด โดยทำการซับจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านใน
  • – เมื่อซับจนบริเวณที่เปื้อนคราบนั้นชื้น ให้ทำการรอประมาณ 1 นาที จากนั้นให้ใช้สำลีที่ผ่านการจุ่มกับตัวทำละลายข้างต้น แล้วนำมาเช็ด จนคราบนั้นหมดไป
  • – นำผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดบริเวณคราบนั้น หากเช็ดแล้วยังไม่หมดให้ทำการเช็ดอีกครั้ง จนกว่าคราบจะหมดไป
  • – ทำการซักผ้า และเช็คว่าคราบหมดแล้วก่อนที่จะนำเสื้อผ้าไปตาก 

มีสินค้าอยู่ 587