เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัต NEOCAL รุ่น C1217 Paper Shredder รับประกันศูนย์ 2 ปี

3,250 ฿

 • ตัวถังมีล้อเลื่อนช่วยเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
 • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut)
 • ทำลายแผ่นซีดี และบัตรเครดิต แบบเป็นเส้นตรง (Strip Cut)
 • จำนวนแผ่นในการตัดเอกสาร 12 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
 • ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 × 33 มม.
 • ช่องรับเอกสารกว้าง 220 มม.
 • ถังจุปริมาณกระดาษได้ 12.7 ลิตร
 • ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 20 นาที
 • ไม่ทำงานขณะเครื่องใส่ถังบรรจุปิดไม่สนิท
 • ระดับเสียงขณะทำงาน 68 เดซิเบล ใช้กับไฟฟ้าบ้านได้
 • เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกิน
 • มีปุ่มเดินถอยหลังเมื่อมีกระดาษติด
 • ระดับความปลอดภัยข้อมูล 4