ปากกาหมึกซึม ปากกาคอแร้ง (Fountain Pen) สำหรับผู้เริ่มหัดเขียน

ในยุคของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเขียนด้วยมือสมัยนี้ เปรียบเสมือนการคิดต่างทำต่างจากคนอื่นไปเสียแล้ว ตอนนี้ใคร ๆก็ใช้จอ Touch Screen คีย์บอร์ดกันทั้งนั้น